بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن ACI- شاخه ایران

بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن ACI- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب) روز سه شنبه، ۵ دی، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۶ دی، ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات بتن | متب – آزمایشگاه بتن در شهر تهران برگزار می شود.

از علاقه مندان دعوت می گردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و شرایط ارائه مقالات و شرکت در این دوره همایش به سایت همایش مراجعه نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: