هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE روز شنبه، ۲۸ بهمن، ۱۴۰۲ لغایت دوشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند به حوزه مدیریت بحران دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۳۰ دی ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: