هشتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست روز دوشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: