اولین همایش ملی اسوه حسنه با محوریت حکمرانی متعالی:چالش ها و راهبردها

اولین همایش ملی اسوه حسنه با محوریت حکمرانی متعالی:چالش ها و راهبردها روز شنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در شهر گرگان برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: