چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران روز سه شنبه، ۱ خرداد، ۱۴۰۳ لغایت چهارشنبه، ۲ خرداد، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۱۵ آذر ماه با توجه به محورهای کنگره اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: