فراخوان نشریه تحقیقات کاربردی در برق ، کامپیوتر و سیستم های انرژی

نشریه علمی-تخصصی تحقیقات کاربردی در برق و کامپیوتر و سیستم های انرژی ، یک نشریه الکترونیک تخصصی است که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و چکیده انگلیسی منتشر می شود. این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی (Research Paper) ، مروری (Review Article)، مطالعه موردی (Case study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article )، مفهومی (Conceptual paper) در حوزه های برق ،الکترونیک، سیستم های انرژی ، کامپیوتر و فناوری می باشد.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات در این دوره فراخوان با توجه به محورهای اصلی نشریه اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: