هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی روز دوشنبه، ۲۳ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: