نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی

نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی روز چهارشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۱۷ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم در محل دانشگاه برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۳۰ آذر ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: