هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار روز پنجشنبه، ۱۲ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۲ بهمن ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: