چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران روز چهارشنبه، ۱ آذر، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۲ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه برگزار می شود

از دانشجویان و علاقه مندان به حوزه اصلی کنفرانس دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۲۷ آبان ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: