اولین همایش علمی هیات و آیین های مذهبی

اولین همایش علمی هیات و آیین های مذهبی روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۲۶ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه امام صادق در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۵ آبان ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: