اولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایدار

اولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایدار روز دوشنبه، ۲۰ آذر، ۱۴۰۲ لغایت سه شنبه، ۲۱ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ ۱۵ آذر ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: