بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)

بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳) روز یکشنبه، ۹ اردیبهشت، ۱۴۰۳ لغایت دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذر ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: