دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار روز چهارشنبه، ۲۹ آذر، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۳۰ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه اصفهان در محل دانشگاه برگزار می شود.

از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به حوزه کسب و کار دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: