اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند روز سه شنبه، ۸ اسفند، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۹ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در محل دانشگاه برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذر ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: