یازدهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

یازدهمین کنفرانس منطقه ای سیرد روز سه شنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۲ توسط انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۰ آبان ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: