اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم

اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم روز سه شنبه، ۱ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه چندمنظوره فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب در شهر بوشهر برگزار می شود.

از دانشجویان محترم و معلمان عزیز دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: