اولین کنگره بین المللی علامه سید محمد حسین طباطبایی

اولین کنگره بین المللی علامه سید محمد حسین طباطبایی روز چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲ توسط مجمع عالی حکمت اسلامی در شهر قم برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت شرکت در این کنگره و دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت کنگره مراجعه نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: