دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی روز شنبه، ۲۷ آبان، ۱۴۰۲ توسط مرکز آموزش بین المللی علمی کاربردی قند کرج , تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر کرج برگزار می شود

علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۱۰ آبان ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: