نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا

نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا روز سه شنبه، ۷ آذر، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۸ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: