اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری

اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری روز چهارشنبه، ۸ آذر، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۹ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در محل دانشگاه برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه حسابداری و مدیریت دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۰ آبان ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: