نخستین همایش بین المللی قزوین شناسی پیش از اسلام

نخستین همایش بین المللی قزوین شناسی پیش از اسلام روز سه شنبه، ۲۳ آبان، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی در شهر قزوین برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: