سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی روز شنبه، ۱۱ شهریور، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۹ شهریور ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: