فراخوان دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

فرصت یک‌ماهه برای انتشار فوری مقاله در نشریه “آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده” به استحضار می‌رسد.

داوری فوری و انتشار مقالات در زمینه‌های خانواده، ازدواج، فرزند پروری، آسیب‌شناسی خانواده، غنی‌سازی خانواده، غنی‌سازی رابطه همسران، زوج‌درمانی، مشاوره خانواده و مشاوره پیش از ازدواج در نشریه “آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده”

مهلت ارسال تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده با هدف انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در حوزه گسترده آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه خانواده چاپ می کند. مقاله های پژوهشی در اولویت قرار دارند.

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: