دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: ” از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر”

دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: ” از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر” روز پنجشنبه، ۳۰ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در محل دانشگاه برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: