اولین همایش ملی صنعت سنگ: استخراج، فرآوری و بازاریابی

اولین همایش ملی صنعت سنگ: استخراج، فرآوری و بازاریابی روز سه شنبه، ۸ اسفند، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۱۰ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در شهر خمینی شهر برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقاات خود حداکثر تا تاریخ ۱ بهمن ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: