دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور روز سه شنبه، ۱۰ بهمن، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۱۱ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در محل دانشگاه برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود در این دوره همایش حداکثر تا تاریخ ۲۷ آبان با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: