اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر روز پنجشنبه، ۱۶ شهریور، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۱ خرداد ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند.

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: