اولین کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد سیستمی

اولین کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد سیستمی روز سه شنبه، ۱۶ آبان، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۱۷ آبان، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در محل دانشگاه برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: