مجموعه مقالات ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست همزمان با برگزاری همایش منتشر شد

مجموعه مقاله های ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

مجموعه مقاله های ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

مجموعه مقالات ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست همزمان با برگزاری این همایش در تهران، در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست 27 آبان تا 1 آذر 1391 توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در حال برگزاری است. در این کنفرانس 740عنوان مقاله تخصصی شامل 6659 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست

 

 

 

مدلسازي وارزيابي ريسك انتشار گاز كلر در تصفيه خانه هاي آب
استفاده از نانو هيدروكسي آپاتيت طبيعي به عنوان نانو جاذب براي حذف نيكل از محلول هاي آبي
مدل سازي كيفي آبهاي زير زميني دشت خوي به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي حذف رنگ واكنش پذير سياه 5 از آب هاي آلوده با استفاده ازپتاسيم پراكسي دي سولفات و نور مريي (لامپLED RGB) به روش اكسايش پيشرفته
استفاده از روش AHP جهت محاسبه پتانسيل‌آلودگي‌آبخوان در محيط GIS
مقايسه و بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي منابع تأمين آب روستاهاي شهرستان كرمانشاه با استفاده از نرم افزار GIS
حذف رنگزاي آلي Acid red 87 از آبهاي آلوده با استفاده از فرايند اكسايش پيشرفته در حضور نانو ذرات نقره
بررسي اثرات فلزات سنگين آب آبياري بر روي صفات كمّي و كيفي برنج
مدل سازي و كنترل آلودگي نفتي در خليج فارس
بررسي توان خودپالايي رودخانه و مخزن با استفاده از مدل رياضي مطالعه موردي(رودخانه جاجرود و مخزن سد ماملو)
استفاده از زئوليت در مخلوط هاي سيماني به عنوان پوزولان و بكار گيري آن به عنوان جاذب در تصفيه آب و فاضلاب
مروري بر استفاده از جاذب هاي كربن فعال، زئوليت و رزين ها در تصفيه آب و فاضلاب
كاربرد نرم افزار Arc GIS در پهنه بندي پارامترهاي كيفي آب مطالعه موردي دشت مختاران استان خراسان جنوبي
تدوين برنامه اجرايي پايش با هدف كنترل ، كاهش و پيشگيري از آلودگي رودخانه هراز
آلودگي آبﻫﺎﻱ زيرزميني به نيترات و راهبردهاي مديريتي كنترل آن
استانداردهاي كيفي آلودگي آب آشاميدني (حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك
مروري بر انواع آلودگي‌هاي زيست محيطي دريايي و رودخانه‌هاي منتهي به دريا
بررسي لايه بندي حرارتي درياچه سد اكباتان همدان و روش هاي بر طرف كردن آن
بررسي روند تغييرات كيفيت آبهاي زير زميني دشت مشهد با استفاده از نرم افزار هيدروشيمي
طراحي عمليات مكانيكي آبخيزداري ، مطالعه موردي حوزه رودخانه كن – زيرحوزه كشار
شناسايي منابع عمده آلاينده آب زيرزميني دشت مشهد و برآورد توان آلايندگي آنها
درياي خزر: آشنايي، مسائل و مشكلات
بررسي اثرات بهداشتي و كنترل فلورايد در آب آشاميدني
بررسي كيفيت آب شرب شهر اميديه
ارزيابي كيفيت آب‌هاي زيرزميني دشت قروه با استفاده از روش‌هاي آماري چند متغيره
بررسي كيفيت آب در حوضه رودخانه بابلﺭود توسط نرمﺍفزار QUAL2K
مقايسه استانداردهاي كيفيت منابع آب در سطح بين المللي و تدوين معيارهاي كيفيت منابع آب براي منابع آب شيرين كشور
حذف مس از آب و پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي آهن اصلاح شده با بنزوتري آزول
بررسي و ارزيابي كمي و كيفي انواع استاندارد هاي آلاينده هاي آلي در محيط هاي دريايي ايران و مقايسه آن با استاندارد هاي جهاني
تأثير دبي بر روي برخي پارامترهاي شيميايي آب در رودخانه بالقلي چاي
بررسي كيفيت آب رودخانه بالقلي چاي از نظر مصارف شرب و كشاورزي
مقايسه فني و اقتصادي روش‎هاي گندزدايي آب (مطالعه موردي – شهر رفيع)
مقايسه فني و اقتصادي روش‎هاي گندزدايي آب (مطالعه موردي – شهر صيدون)
بررسي تغييرات مكاني نيترات آب‌هاي زيرزميني دشت قروه در استان كردستان
حذف يون هاي كلسيم، منيزيم، كلر و بي كربنات از آب شور توسط جاذب معدني اصلاح شده
حذف 2،4- دي كلروفنول از محيط آبي با استفاده از اگزروژل اصلاح شده TMOSتوسط يون فلزي روي(II)
بررسي روند رسوب گذاري در بندر صيادي بريس با استفاده از نقشه هاي هيدروگرافي
بررسي كيفيت بهداشتي آب چاههاي كشاورزي واقع در جنوب و جنوب شرقي شهرستان كوهدشت
آمار و زمين‌آمار در بررسي آلودگي فلزهاي سنگين در آب‌هاي زيرزميني شهرستان راميان-گلستان
آلودگي جيوه در آبهاي ساحلي شهرستان ماهشهر
Use of Nanomaterial in Water Treatment; Challenges and Opportunity
بررسي اثر آبشستگي 6 پل اهواز با استفاده از نرم افزار HEC-RAS
ارزيابي كيفيت آب زيرزميني با استفاده از روش‌هاي آماري: مطالعه موردي منطقه راميان
بررسي حداقل نياز آبي زيست محيطي رودخانه خيرآباد
تاثير برخي فاكتور هاي فيزيكو-شيميايي آب برتعداد حواصيل ها واگرت ها در رودخانه كارون
بررسي پتانسيل آسيب پذيري سفره آب زيرزميني دشت انديمشك با استفاده از مدل DRASTIC در محيط GIS
بررسي كيفيت هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني آبخوان دشت چالدران
مصرف بي رويه از آبهاي زيرزميني و تأثير منفي آن بر مصرف انرژي
معرفي نرم افزارWEAP به عنوان ابزاري براي يكپارچه سازي مديريت منابع آبي
بررسي حذف تيلوسين از آبهاي آلوده با استفاده از فرايندهاي اكسايش پيشرفته در حضور نانو ذرات نقره تثبيت شده
بررسي منابع آلاينده تالاب انزلي و توان خودپالايي تالاب در كاهش و حذف آلاينده ها
بررسي اكولوژي رودخانه بشار در حوضه آبريز شهر ياسوج
معرفي نرم افزار WASP بعنوان مدلي براي شبيه سازي كيفيت آب رودخانه
بررسي اثر خاك اره و خاك اره اصلاح شده در جذب يون هاي كلر، كلسيم و منيزيم در آب هاي شور و لب شور
حذف‌ رنگ متيل اورانژ از آب‌هاي آلوده توسط گياه وتيور فعال‌شده با هيدروكلريك اسيد
حذف 2و4-دي كلرو فنل از آب توسط آنزيم لكاز تثبيت شده بر بستر منگنز‌دي اكسيد
بررسي كاربرد زئوليت در فيلتر شني دركاهش يون هاي كلسيم، منيزيم و كلر از آب-هاي شور
مطالعات سينتيكي حذف كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفيتي
پهنه بندي كيفي آب زيرزميني منطقه چاه گاه در استان بوشهر براي مصارف كشاورزي به وسيله GIS
بررسي راهكارهاي مقابله با ورود فاضلابهاي شهري و صنعتي به تالاب هامون
آلودگي هاي نفتي ورودي به آبهاي خليج فارس در منطقه جزيره خارك
بررسي كيفيت آب آشاميدني شهر اصفهان با استفاده از جي آي اس
پيش بيني روند تغييرات پارامترهاي كيفي رودخانه سفيد رود با استفاده از مدل آماري ARIMA
مدل سازي وضعيت خورندگي و رسوبگذاري منابع تامين آب شهر خوي به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مديريت آلاينده هاي آلي پايدار درمحيط زيست دريايي
استفاده از نمودارهاي كيفي و شاخص هاي اشباع كانيها در مديريت كيفيت و تيپ آب زيرزميني در دشت داراب
كنترل كيفي آب با تكيه بر كاهش نفوذ آلودگي در سفره هاي آب زيرزميني با استفاده از داده هاي ژئوفيزيك
روش شناسي ارزيابي آسيب پذيري منابع آبهاي سطحي ( مطالعه موردي حوزه آبريز رودخانه جراحي)
برآورد شاخص زيستي و كيفيت آب رودخانه كر در فصل پاييز با استفاده ازفون حشرات آبزي
وضعيت صنعت آب و فاضلاب فرانسه از ديدگاه زيست محيطي
بررسي و تحليل آلودگي هاي فلزات سنگين در رسوبات بستر رودخانه خواجه كري
Quality monitoring and zoning of Karoon River of Khuzestan with CWQI index and presenting management system according to this index
آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني در مناطق غير صنعتي
بررسي تازه ترين روشهاي حذف آلودگي هاي نفتي از سطح دريا
شبيه سازي CFD پخش مواد نفتي در آب با استفاده از روش VOF و مقايسه با داده‌هاي تجربي
بررسي مهمترين شاخص هاي ميكروبي آب آشاميدني و بهترين روشهاي شناسايي آنها
Regression analyze of water quality parameters of Maroon river in Khuzestan, Iran
بررسي كيفيت آب رودخانه هراز (آمل) با سه شاخص NSF، ارگن و مالزي
بررسي نقش بازچرخاني آب مصرفي در فرآيند توليد كالا بر اقتصاد ملي و توليد صنعتي
پيش بيني ميزان مصرف كمك منعقد كننده (پلي الكتروليت) در واحد مقسم فرآيند تصفيه آب با استفاده از شبكه عصبي
بررسي علل و انواع انسدادها در مشبك هاي لوله جدار و راهكارهاي بازيافت چاهها
بررسي لايه بندي حرارتي مخزن سد مارون با استفاده از مدل QUAL-W2 CE-
شبيه سازي شرايط كيفي مخازن سدها (مطالعه موردي: مخزن سد مارون)
بررسي جذب يون هاي فلزي نقره(I) و كبالت(II) روي جاذب زروژل TEOS در محلول آبي
بررسي آلودگي آب ناشي از فعاليت هاي صنعتي (نمونه موردي كلانشهر تبريز)
سنجش آلودگي آب هاي زيرزميني دشت اروميه با استفاده از سيستم GIS (پارامتر مورد تحقيق : نيترات آب زيرزميني)
مروري بر روش هاي حذف آرسنيك از آب هاي آشاميدني
برآورد غلظت رسوب معلق آب هاي سطحي با غلظت بالا با استفاده از تكنيك سنجش ازدور
Hybrid RO & Softening Birjand Water Treatment Plant
ارزيابي كيفيت رودخانه ي كارون با شاخص NSFWQI در بازه زرگان تا كوت امير
برداشت و حذف نيتروژن در تالاب هاي ساختگي
بررسي آلودگي آب هاي زيرزميني بر اثر انتقال شيرابه (مطالعه موردي سايت لندفيل Bhalswa ، دهلي نو)
پهنه بندي آلودگي آب رودخانه اترك بر اساس شاخص WQI
وضعيت آناليز كيفي ميكروبي شناگاه هاي درياي خزر– استان مازندران در سالهاي 1389 و 1390
اثرات پتروشيمي شيراز بر هيدروژئوشيمي و كيفيت آب رودخانه كر
معرفي تالاب قوري گل (بررسي خصوصيات اكولوژيكي و با تاكيد بر عوامل تخريب كننده)
Determination of Some Anions in the Drinking Groundwater Around Tehran in Fall and Winter
بررسي روش هاي گندزدايي با تاكيد بر سيستم هاي تركيبي
پهنه بندي آلودگي آبهاي سطحي جهت مناطق مستعد آبزي پروري در حاشيه رود زرينه رود با استفاده از GIS
بررسي روش‌هاي مختلف شوري زدائي آب دريا و انتخاب بهترين روش از ميان آنها
پهنه بندي كيفي آبهاي زيرزميني دشت شهربابك جهت مصارف شرب
تعيين مقدار كبالت(II)در نمونه هاي آب به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي به صورت بر-خط پس از پيش تغليظ آن روي پلي وينيل كلريد اصلاح شده
كاربرد روش ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي جفت شده با اسپكتروفوتومتري جذب اتمي شعله اي در جداسازي مقادير كم مس
دسته بندي كيفي منابع آب زيرزميني شرب شهر مشهد براساس استانداردهاي آب آشاميدني
مديريت كاهش آلودگي آب زيرزميني ( مطالعه موردي دشت كهورستان )
طراحي بهينه اي چندهدفي شبكه هاي عصبي نوع GMDH براي پيش بيني مقداربهينه مصرفي منعقدكننده در فرايند تصفيه آب
بررسي پارامترهاي موثر بر حذف رنگ اسيد بلو 161 از محلول آبي توسط جاذب معدني ليكا
بررسي عملكرد تصفيه خانه هاي آب آشاميدني (بررسي موردي)
اصلاح شيميايي فوم‌هاي مصرفي پلي اورتان و استفاده از آن در حذف يون‌هاي سرب، روي و كادميم از محلول‌هاي آبي آلوده
بررسي كارايي سنگ آهك در حذف فسفر از منابع آب‌هاي سطحي
بررسي سينتيكي جذب نيترات از منابع آب توسط زئوليت اصلاح شده
بررسي اثرات پديده تغيير اقليم بر كميت و كيفيت منبع آب زيرزميني دشت قروه
مقايسه كارايي زئوليت طبيعي و زئوليت اصلاح شده در كاهش نيترات از آب‌هاي آلوده
مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني
مقدار يون پتاسيم در آب‌هاي آشاميدني استان زنجان آيا لازم هست تا استانداردي براي مقدار يون پتاسيم در آب داشته باشيم
كاهش مصرف آب و پساب در شركت پالايش نفت اراك با استفاده از برنامه ريزي رياضياتي
شبيه سازي تأثير مديريت آبياري بر تغييرات ميزان بار نيترات زه آبهاي خروجي از زهكش ها با استفاده از مدل DRAINMOD
تحليل آلودگي رودخانه شاهرود شهرستان خلخال با شاخص تنوع گونه اي سيمپسون توسطGIS
تشخيص و معرفي پاتوژن هاي موجود در مخازن آب سدها
انتقال‏آلاينده‏هاي فلزي و خود پالايي رودخانه‏جاجرود براساس مطالعات رسوب شناسي و زيست محيطي
مديريت كيفي مخازن سدها با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان
حذف و پايش فلزات سنگين در نمونه هاي آب آشاميدني و پساب پالايشگاه ها از طريق نانو لوله هاي كربني فعال شده آنيوني
بررسي عملكرد آب شيرين كن هايRO در جنوب استان فارس
مقايسه استانداردهاي مختلف در مورد حد مجاز آفت‌كش‌ها در آب آشاميدني
طبقه بندي ويژگي هاي منابع آب زير زميني استان گلستان به منظور پيش بيني مناطق با پتانسيل آبدهي بالا
اندازه گيري باقي مانده آفت‌كش‌هاي آلي فسفره در رودخانه قزل اوزن استان زنجان
بررسي افت سطح آب زيرزميني دشت ياسوج با استفاده از شبكه تيسن
اثرات زيست محيطي واحدهاي سنگي و ساختار طبيعي زمين بر آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني دشت خشت
بررسي كيفي نمونه هاي آب گردآوري شده از شهر همدان و برخي شهرستانهاي اطراف
بررسي تاثير منابع آلاينده بر كيفيت آب رودخانه جاغرق
ارزيابي آلودگي آب هاي سطحي منطقه سه هزار شهرستان تنكابن(استان مازندران)
ارزيابي آلاينده هاي رودخانه اخلمد
تلفيق ردپاي اكولوژيكي و ردپاي آبي در مديريت منابع آب
بررسي TDS، EC ، كلرور و سديم چاههاي آب شرب شهر تربت حيدريه و تهيه مدل كيفي در محيط GIS
پيش تغليظ يون هاي كادميوم(II) و روي(II) درآب چاه, آب معدني, آب لوله كشي, چشمه و فاضلاب توسط استخراج نقطه ابري و اندازه گيري توسط دستگاه جذب اتمي شعله اي
حذف آنيلين از محيط آبي با استفاده از كربن فعال
مقابله با آلودگيهاي نفتي در دريا با استفاده از روش سوزاندن در محل و اثرات زيست محيطي آن
بررسي كشند قرمز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در آب هاي خليج فارس و درياي عمان
افزايش بهره وري منابع آب در بخش كشاورزي با ارزيابي ميزان آلودگي آن با كاتيون هاي سنگين
بررسي غلظت فلزات سنگين در شبكه آب شرب روستايي استان بوشهر در سال 1390
پهنه بندي كادميم در اراضي زراعي حوزه زير سد البرز
بررسي غلظت نيتريت و نيترات در شبكه آب شرب استان بوشهر در سال 1389
استفاده از مدل شبيه سازي – بهينه سازي در مديريت منابع آب با درنظر گرفتن مسائل زيست محيطي
تحليل و بررسي پارامتر PH كيفيت آب رودخانه مهاباد چاي توسط مدل QUAL2K
اثر مديريت زمين بر اندوخته كربن آلي در اراضي حوزه آبخيز درياچه زريبار مريوان
انتخاب روش بهينه گندزدايي آب شرب بر مبناي مقايسات زوجي سلسله مراتبي و مقايسه آن با روش امتياز دهي ساده
پايش كيفيت آب با استفاده از تلفيق سيستم مانيتورينگ و شبكه حس گر، مطالعه مقدماتي: چهار رودخانه بزرگ در كره جنوبي
A Study on the Impact of operational Conditions in the Use of Nanofiltration Technology for Removing Arsenic from Drinking Water
روش هاي تصفيه لجن هاي نفتي وبررسي بهترين روش در پالايشگاه نفت بندر عباس
بازيافت فلزات از كاتاليست هاي مستعمل پالايشگاهي با استفاده از استراتژي هاي بيوتكنولوژي
تهيه بيوفيلتر ستوني با كمپوست چاي براي حذف برخي يون‌هاي فلزي سنگين از محلول‌هاي آبي
بررسي فرايند نگهداشت آلاينده فلز سنگين كادميوم در نمونه رسي بنتونيت و نانورس كلوزايت Na+
بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي پزشكي در بيمارستان هاي دولتي شهر اراك
استفاده از پسماند سلولزي كارخانه هاي كاغذ سازي در ساخت كامپوزيت هاي چوب پلاستيك، گامي نوين در جهت استفاده بهينه اقتصادي و زيست محيطي از ضايعات جامد كارخانجات خميروكاغذ
بررسي امكان ساخت چندسازه هاي چوب پلاستيك از پسماندهاي كشاورزي (مطالعه موردي: استان گلستان)
بازيافت پسماندهاي برقي و الكترونيكي
روش ها و تكنيك هاي مديريت مشاركت مردمي در بهبود وضعيت پسماند شهري
بررسي اثرات آموزش محيط زيست در مديريت پسماند شهري
بررسي روشهاي بزرگ مقياس در توليد كمپوست
راهكارهاي مديريتي براي كاهش و دفع صحيح پسماند هاي دارويي
بازيافت محصولات چوبي گامي مثبت در جهت استفاده بهينه از پسماند محصولات چوبي
استفاده از پلاستيك هاي ضايعاتي درساخت چندسازه چوب – پلاستيك گامي در جهت استفاده بهينه اقتصادي و زيست محيطي از ضايعات شهري
نقش مشاركت هاي مردمي در بهبود مديريت پسماند و تهيه كمپوست
عوامل مرتبط با جلب مشاركت مردمي در مديريت پسماند مناطق 4و16 تهران
آناليز فيزيكي پسماند هاي شهر اسديه
Investigating environmental management of Yazd Municipal waste by SWOT method
The evaluation study on activated sludge process for domestic wastewater treatment in the presence of high total dissolved solids- TDS
بررسي بازيافت زيستي ضايعات رستوراني به ورمي كمپوست توسط كرم خاكي گونه Eisenia foetida
مديريت پسماندها
مديريت زباله ها ي بيمارستاني
بررسي روشها‌ي گند زدايي و دفع پسماندهاي بيمارستاني
طراحي مهندسي جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد جامد با نرم افزارهاي GIS و WAGS براي شهر نمين(اردبيل)
مديريت پسماندهاي كشاورزي
بررسي روشهاي بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني و اثرات اين پسماندها بر سلامتي و محيط زيست
زباله سوزهاي بيمارستاني و اثرات آن بر سلامتي و محيط زيست
مديريت پسماندهاي صنعتي شهرك صنعتي شماره 2 كرمان
آشنايي با روند تهيه كود كمپوست و بخشهاي مختلف كارخانه كمپوست
بررسي ارزش اقتصادي پروژه زيست محيطي:مطالعه موردي پسماند هاي خانگي قابل بازيافت شهرستان آبادان
كاربرد OH&S در كمپوست سازي تجاري
مديريت پسماندهاي الكترونيكي و اثرات اين پسماندها بر سلامتي و محيط زيست
تحليل فرايند كنترل پسماند سيالات حفاري جهت حفاظت از محيط زيست عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز ميدان آزادگان
بررسي مديريت پسماند در شهر آستارا
بررسي عملكرد شهرك صنعتي شهرستان كوهدشت در توليد پسماند
ارزيابي آماري مقدار فلزهاي سنگين در پسماندهاي سرب‍ و‍ روي زنجان
بررسي تاثيركمپوست زباله شهري بر غلظت مس درخاك واندام هوايي گياه ذرت
ارزيابي محل هاي دفن پسماند شهري اهواز با استفاده از AHP و منطق فازي
تاثير كمپوست زباله شهري بر روي صفات مورفولوژيك گل لاله (رقم Bright parrot)
مديريت پسماندهاي جامد شهري با تأكيد بر كاهش توليد پسماند در مبدأ
ارزيابي اثرات محل دفن شهرك صنعتي توس مشهد
تحليلي بر فرايند توليد لاستيك و بازيافت پسماندهاي آن
طراحي سيستم جمع‌آوري شيرابه در محل دفن پسماند
بازيافت لجن هاي نفتي راهكاري به منظور حفاظت از محيط زيست
مقايسه شيوه هاي مختلف سيلو سازي پسماند محصولات كشاورزي در مناطق خشك و بياباني
بازيافت نخاله هاي بتني با بهره گيري از نماي بازيافتي بتني جهت كاهش ميزان آلاينده هاي محيط زيستي
اولويت‌بندي مديريت پسماندهاي پالايشگاهي به روش AHP و TOPSIS پياده‌سازي‌شده در نرم‌افزار MATLAB
بنچمارك مديريت پسماند در ساير كشورهاي جهان
مديريت زباله‌هاي جامد در كلان‌شهر مشهد
مديريت پسماندهاي بيمارستاني
تعيين روش دفع پسماندهاي شركت بهره برداري نفت آغاجاري به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
بررسي آلودگي هاي زيست محيطي كارخانه كمپوست شهر رشت
بررسي وضعيت تخليه نخاله ساختماني و ضايعات سنگبري در مبادي ورودي شهر قم
بررسي و سنجش وضعيت مكان دفن پسماندهاي شهري قم با استفاده از شاخص اولكنو
بررسي امكان سنجي زيست محيطي، فني و اقتصادي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر آمل
بررسي و مقايسه توليد كمپوست و ورمي كمپوست از زايدات آلي در شهر خمين
بررسي تاثيرات زباله سوزهاي بيمارستاني بر محيط زيست
دفع پسماندهاي حفاري چاه نفت
راهكارهاي مديريت ضايعات الكترونيك (با نگاهي به سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد مقدس)
بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي جامدو برآوردمجموع ارزش ريالي مواد بازيافتي ازپسماندهاي شهر ملاير
تكنيك شناسايي آنتروويروسها در نمونه هاي محيطي با استفاده از روش تلفيقي ICC/PCR
تعيين غلظت فلزات سنگين در ورمي كمپوست به روش هضم با اسيد نيتريك
آسيب شناسي وضعيت مديريت پسماندهاي صنعتي كشور براساس روش SWOT و ارائه راهبردها و اقدامات اساسي مناسب
تعيين ميزان دسترسي بيولوژيكي برخي فلزات سنگين در خاك هاي ميدان نفتي آب تيمور
گياه‌پالايي خاك آلوده به فلزات سنگين، با استفاده از سيستم كشت منفرد و مخلوط
بررسي مؤلفه ها و روشهاي استخراج بخارات (SVE)و اثر ميزان رس در كارآيي اين روش در پاك سازي خاك هاي آلوده به تركيبات آلي فرار
Evaluation and Dtermination of Heavy Metals in Edible Vegetables and Soil
بررسي نقش واحدهاي سنگي بر توزيع ژئوشيميايي عناصر آرسنيك، كبالت، كروم، مس و نيكل در خاك هاي دشت شيراز
بررسي آلودگي فلزي در خاك هاي اطراف كوره ذوب روي زنجان
بررسي اثر قارچ مايكوريزا بر آبشويي نيتروژن و فسفر خاك تحت كشت شبدر برسيم (Trifolium alexandrium)
بررسي اثر زئوليت بر آبشويي نيتروژن و فسفر خاك تحت كشت شبدر برسيم (Trifolium alexandrium)
تأثير پوسته هاي زيستي بر هدايت هيدروليكي خاك جهت افزايش انتقال آب در خاك
نقش پوسته هاي بيولوژيك خاك به عنوان يك عامل زيستي بر ترسيب كربن آلي خاك
تأثير سطوح مختلف آلودگي خاك به آرسنيك و مدت زمان در معرض قرار گرفتن بر زنده ماني كرم هاي خاكي
بررسي تاثيركمپوست زباله شهري بر غلظت روي درخاك واندام هوايي گياه ذرت
بررسي توزيع مكاني عنصركادميوم در خاكهاي زراعي و جنگلي حوضه آبريز تالاب انزلي
پهنه بندي غلظت سرب در خاك هاي سطحي استان مازندران با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و ماهواره اي
بررسي روند تجزيه زيستي تركيبات پلي آروماتيك در خاك
خام بررسي روند تغييرات پتاسيم در خاكهاي زراعي آلوده به نفت
تغييرات پروفيلي سرب و روي تحت تأثير كاربري ديم و آبي در اراضي اطراف زنجان
وضعيت عناصر سنگين در خاك هاي اراضي كشاورزي منطقه ي فلاورجان، اصفهان
روش‏هاي تقليل اثرات نامطلوب بر منابع خاك، مرتبط با طرح لايروبي زيست محيطي رودخانه‏ي گرگر
بررسي تغييرات مكاني فاكتور آلودگي آهن و كبالت در خاك هاي منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
امكان اصلاح شيميايي خاكهاي شور و سديمي با استفاده از تر پليمر و مقايسه آن با مواد اصلاح كننده رايج
ارتباط ويژگي‌هاي بيوشيميايي خاك و نوع كاربري در خاك‌هاي هيستوسول
كاربرد روش برق متحرك جهت اصلاح خاك هاي آلوده
بررسي تمركز فلزات سنگين (Zn, Cr, Ni , Sr) در رسوبات گلي و ماسه اي فلات قاره درياي عمان (محدوده سيستان و بلوچستان)
گياه پالايي عناصر سرب و كادميوم در خاك هاآلوده
بررسي سرنوشت فسفر در خاكهاي آلوده به سرب
پتانسيل گونه ي Lathyrus sativus درگياه پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
پالايش خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي با استفاده از اكسيداسيون شيميايي فنتون
بررسي تمركز فلزات سنگين (Ni، Co، Cr، Pb، Zn) در نهشته‌هاي‪گلي فلات‪قاره‌ي ‪درياي‪عمان (محدوده‪ي استان‪هرمزگان
بررسي اثر برهم كنش زئوليت وقارچ مايكوريزا بر آبشويي نيتروژن و فسفر خاك تحت كشت شبدر برسيم (Trifolium alexandrium)
بهره‌گيري از نرم افزار‌هاي Expert Choice و Visual Basicدر كنترل فرسايش خاك و رسوب در طرحهاي عمراني
بررسي غلظت سرب در خاك هاي اطراف اتوبان آزادگان و ارتباط آن با برخي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك
تأثير لجن فاضلاب شهري بر برخي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي خاكهاي تحت كشت ذرت علوفهاي
اثر شوري و سديمي بودن آب بر منحني رسوب خاك
بررسي امكان تجمع فلزسنگين در خاك و سبزيجات آبياري شده با فاضلاب شهري
تأثير همزيستي ميكوريزي بر جذب فسفر و پتاسيم توسط گياه جو بهاره در يك خاك قليايي
تأثير همزيستي ميكوريزي بر برخي خصوصيات هيدروليكي يك خاك درشت بافت زيركشت جو بهاره
تأثير كاربرد لجن فاضلاب شهري بر غلظت عناصر كم نياز كاتيوني در خاك‌هاي تحت كشت ذرت علوفه‌اي
تأثير كاربرد لجن فاضلاب شهري بر شاخص‌هاي رشد گياه ذرت علوفه‌اي
خطر پذيري عناصر سنگين در اراضي كشاورزي جنوب تهران
زيست پالايي آلاينده هاي نفتي در خاك به روش لندفارمينگ
اثرات آبياري با پساب فاضلاب شهري اردبيل بر برخي خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاك زير كشت گندم
ارزيابي زمين آماري توزيع مكاني غلظت كل سرب در خاك سطحي منطقه ديزج آباد، استان زنجان
ارزيابي زمين آماري توزيع مكاني غلظت كل كادميم در منطقه ديزج‌آباد، استان زنجان
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين ازخاك
شناسايي و تفكيك خاك هاي شور با تحليل طيفي داده هاي رقومي سنجنده لندست TM
شناسايي خاك هاي شور با بهره گيري ازداده هاي رقومي سنجنده لندست در دشت ني ريز، استان فارس
بررسي ميزان فرسايش پاشماني در بخشي از حوضه ي آبخيز كارون
بررسي تاثير شيرابه هاي حاصل از دفن زباله بر روي آلودگي خاك منطقه دوهزارِ تنكابن(مازندران )
برآورد ترسيب كربن خاك در دو توده طبيعي و دست كاشت بادامك (Amygdalus scoparia spach )
تكنيك هاي بهبود روش الكتروكينتيك در تصفيه خاك هاي آلوده
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير نا چيز نقره توسط استخراج فاز جامد بر روي نانوآلومينا اصلاح شده با ليگاند2-(5و4دي متيل آمينو بنزيليدين) رودانين در نمونه هاي حقيقي
بررسي پالايش خاك هاي آلوه به تركيبات نفتي به روش گياه پالايي
بررسي پتانسيل حذف ميكروبي خاك هاي آلوده به روغن موتور شهر همدان
بررسي پراكنش مكاني سرب و شوري خاك در شاليزارهاي اصفهان
حذف آلاينده آرسنيك از خاك به روش خاكشويي ( Soilwashing ) با دو محلول شوينده آب و SDS
بررسي تأثير آبشويي و ارزيابي پارامترهاي طراحي سيستم زهكشي درخاكهاي منطقه هراز بوشهر
تغييرات مكاني فلزات سنگين نيكل و روي و تعيين منشأ اين فلزات در خاك (مطالعه موردي شهرستان نهاوند)
كنترل بالكينگ رشته ايي لجن به كمك كلرزني در تصفيه خانه فاضلاب شهر شيراز
بررسي تأثير برخي از‌پارامترهاي‌سيستم ‌SBR ‌بر راندمان حذف COD‌، NH3-N و كدورت از فاضلاب ‌شهرك‌صنعتي‌بزرگ‌شيراز
عملكرد راكتور بافلدار بي‌هوازي در تصفيه فاضلاب شهري
بازيافت آب از پساب آب شيرين كن ها با استفاده از انرژي خورشيدي
بهينه سازي تصفيه خانه هاي فاضلاب به روش لجن فعال با استفاده از رآكتور دولوميتي
ارزيابي فني/ اقتصادي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي ايران
كمينه سازي لجن مازاد بيولوژيكي (لجن متعارف) تصفيه خانه ها توسط امواج صوتي
بررسي عملكرد ممبران بيو راكتور (MBR) در تصفيه پساب نفتي پالايشگاه هاي گازي
سنتز جاذب كربن فعال از فاضلاب چوب و كاغذ و بهره گيري آن در حذف فنل از پساب هاي صنعتي در فرآيند ناپيوسته
سنتز جاذب كربن فعال از پوست كيوي و كاربرد آن در حذف سرب) از پساب ها در فرآيند ناپيوسته
حذف متانول پساب توسط كربن فعال، كيتوسان وجاذب پليمري و تحليل نتايج به روش تاگوچي
بررسي ظرفيت جذب پودر لجن فعال بسترهاي لجن خشك كن در حذف فلز روي
جذب سطحي Cr(VI) توسط جاذب سنتز شده از لجن به روش فعال سازي شيميايي ZnCl2
مطالعه و ارزيابي فرايند دفع فلزات سنگين ازستون خاك در اثر نفوذ جريان فاضلاب
تصفيه تركيبات آلي خروجي از صنايع ريخته گري سرد با استفاده از صافي چكنده بيولوژيكي
نگرشي جديد براي حذف تركيبات سولفوردار به همراه توليد انرژي الكتريكي از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از پيل هاي سوختي ميكروبي
تصفيه بيولوژيكي يون واناديم با استفاده از رآكتورهاي (SBR) و مقايسه با رآكتورهاي (ICEAS)
راه حل چرخشي و مهم: V✧SEPبراي بهبود شيرابه لندفيلد
ارزيابي پارامترهاي موثر در حذف فنل از پساب مصنوعي با استفاده از لجن فعال
بررسي هيدروليكي تصفيه خانه فاضلاب روستاي نلاس در استان آذربايجان غربي
Investigation of Pathogen Removal by Anaerobic Sludge Digestion
كاهش چشم گير آلاينده هاي فاضلاب شهر اروميه با نگاهي نوگرا به فرايند بيولاك
ارزش زيستگاهي تالاب حاصل از پساب نيشكر درمنطقه بياباني خوزستان براي پرندگان آبزي
اثرتغييراتDO و دماي راكتورهوازي برنيتروژن كل پساب تصفيه خانه فاضلاب شيراز
امكان سنجي استفاده از روش Modified Ludzack Ettinger در كاهش نيتروژن خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شيراز
مطالعه مكانيزم تقطيرغشايي تماس مستقيم درتصفيه پساب صنعتي
شناسايي پيامدهاي زيست محيطي طرح تصفيه خانه فاضلاب روستاي كرغند به روش چك ليست
مقايسه‎ي روش‎هاي SBR، MBR و لجن‎فعال در فاضلاب‎هاي شهري و صنعتي و تعيين روش بهينه
نگاهي گذرا بر تصفيه خانه فاضلاب روستاي نلاس در استان آذربايجان غربي
تاثير احداث شبكه هاي جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب دراجتماعات كوچك بر كاهش آلودگي آبهاي زيرزميني در استان آذربايجان غربي
سنجش ميزان جيوه پساب صنايع كلروآلكالي پتروشيمي بندرامام خميني
بررسي فاكتورهاي فيزيكو شيميايي و زيستي پساب اداره كشتيراني بندر امام
بهينه سازي فرآيند هضم بي هوازي در تصفيه خانه فاضلاب شهر شيراز با تغيير كيفي لجن تغذيه در مقياس پايلوت
مروري بر حذف فلزات سنگين ، رنگ و مواد آلي از فاضلاب به كمك روش MEUF
انتخاب گزينه فرآيند طرح تصفيه خانه فاضلاب روستاي امير آباد كافتر
Fouling of Membrane Bioreactor in Wastewater Treatment
بررسي راندمان حذف كدورت زلالسازهاي ضرباني در مقايسه با زلالسازهاي متداول در سطح كشور و انتخاب سيستم مناسب
ساخت دستگاه تصفيه و بازيافت مواد در حمامهاي آبكاري كروم توسط فيلترهاي سراميكي متخلخل
ارزيابي عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي تأثير فراواني پارامترهاي ورودي بر دقت پيش بيني COD پساب تصفيه خانه -هاي فاضلاب صنعتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي كارآرايي سيستم شناور سازي با هواي محلول جهت تصفيه پساب صنايع
بررسي ميزان تحقق پيش‌تصفيه فاضلاب الزامي شده در شهركهاي صنعتي ايران
بررسي كارايي فرآيند بي‌هوازي تماسي در تصفيه فاضلاب (مطالعه موردي: شهرك صنعتي آب باريك شيراز)
حذف سيانيد از پساب هاي شيميايي توسط جذب سطحي بر روي كربن فعال شده
بررسي و مطالعه تاثيرات ماده شيميايي ضدعفوني كننده دئودورانت بر BOD ، CODو PH پساب تصفيه خانه فاضلاب فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)
پراكنش مكاني مس و تأثير فرايند شهرنشيني و صنعتي شدن بر روندافزايش غلظت آن در خاك هاي اطراف زنجان
تصفيه پساب آلوده به تركيبات نفتي با استفاده از فرآيند فنتون با كاربرد ضايعات آهن
تخريب آلاينده هاي آلي ، ميكروبي و نيتروژن دار از پساب هاي صنعتي با سيستم هاي فوتوكاتاليستي
ارزيابي پرليت انبساط يافته به عنوان منعقدكننده در حذف رنگزاي آبي اسيدي 113
مدلسازي حذف رنگ اسيد آبي 113 به روش بيوفنتون توسط شبكه عصبي مصنوعي
كاربرد فن آوري اولتراسونيك در تصفيه فاضلاب
روش نويني براي راه اندازي بيولوژيكي تصفيه خانه فاضلاب لجن فعال اراك
ارزيابي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب شرق ( اولنگ ) مشهد و بررسي پساب خروجي جهت استفاده در كشاورزي و تخليه به آبهاي سطحي
طبقه بندي آبهاي صنعتي جهت استحصال از پسابهاي تصفيه شده
ارزيابي عملكرد راكتورSBR در تصفيه فاضلاب
مطالعه پساب ها در دو ايستگاه شرق و غرب شهر بندرعباس به منظور مديريت ساحلي
مرور و بررسي تجربيات بين المللي استفاده مجدد از فاضلاب خام وتصفيه شده
روش هاي حذف بو از فرايندهاي تصفيه فاضلاب
اثر كودهاي دامي، شيميايي و لجن فاضلاب بر عملكرد كيفي گلرنگ (Carthamusthinctorius)
بررسي كارآيي تصفيه‌خانه فاضلاب شهر زنجان در حذف پارامترهاي آلاينده فاضلاب
بررسي و ارزيابي كيفي لجن فاضلاب شهري زنجان جهت استفاده در مصارف كشاورزي
نقش تالاب هاي مصنوعي درتصفيه پساب هاي صنعت نفت
بررسي روند تغييرات غلظت مواد دارويي هورموني در سيستم هاي تصفيه ي فاضلاب
بررسي كارايي سيستمهاي هيبريد بيهوازي – هوازي در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
بررسي نوع سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه قند مرودشت
تأثير آبياري با فاضلاب شهري و كود بر عملكرد و اجزاء عملكرد اسفرزه (plantago ovata
امكانسنجي فناوري‌هاي شيرين سازي آب خروجي از پساب صنعتي با رويكرد استفاده مجدد و ملاحظات زيست محيطي
مقايسه و بررسي استانداردهاي پساب براي دفع در زمين هاي كشاورزي ايران با ساير استانداردهاي موجود
حذف نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفيتي
احياء نيترات آب توسط نانوذرات آهن پايدار شده با كربوكسي متيل سلولز
اثرات ناشي از شوك هيدروليكي بر راندمان تصفيه خانه فاضلاب شيراز در مقياس پايلوت
تعيين عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب شركت ملي حفاري ايران و مقايسه با استانداردهاي ملي
Equilibrium and kinetics studies for the adsorption of Cr (VI) and rhodamine B from aqueous solution by almond shell
تجزيه سونوفوتوفنتون آلاينده رنگي Sky blue 5b با استفاده از كاتاليست CuFe2O4 /Bentonit و روش Sono +Fenton+ UV + H2O2
بررسي سينتيكي تجزيه آلاينده رنگي Sky Blue 5b در آب با استفاده از Sono+Fenton+UV+H2O2/ CuFe2O4
استفاده مجدد از رواناب هاي شهري
حذف سرب از محلول هاي آبي توسط جاذب طبيعي تهيه شده از برگ درخت مورت به عنوان جاذب
Removal of Pb (II) from aqueous solutions using Myrtus communis
تصفيه شيرابه قديمي به روش تركيبي بيورآكتور غشايي(MBR ) واكسيداسيون پيشرفته فنتون
استفاده مجدد از پساب احياي رزين هاي تعويض يوني بدون عمليات تصفيه در پتروشيمي فجر
مدلسازي تخليه فاضلاب به دريا با مدل cormix
رنگبري رنگهاي Direct Yellow 142 و BromopyrogallolRed از محلول هاي آبي توسط نانوذرات مغناطيسي جاذب
مقايسه نانو ذرات آهن صفر با نانو ذرات آهن نشانده بر بسترهاي متفاوت در تخريب پساب رنگي
جذب زيستي اورانيوم از محلول هاي آبي در حضور يون هاي نيكل و مس در سيستم پيوسته
استفاده از جاذب هاي رزين كاتيوني نوع پيروليت A-320 ، كربن فعال و آنتراسيت درجداسازي و بازيابي يون كروم ازفاضلاب صنعتي
راه‌اندازي صافي‌چكنده‌بيولوژيكي جهت تصفيه تري‌اتيل‌آمين موجود در جريان هوا
حذف يون هاي سرب pb(‖) از محلول هاي آبي توسط نانوكامپوزيت پلي آنيلين/نانوفيبركربني
بهينه سازي جاذب گياهي برگ زبان گنجشك براي جداسازي فلز سنگين سرب از پساب
اثر آبياري با پساب فاضلاب شهري اردبيل بر برخي ويژگي‌هاي خاك و گياه گندم
تصفيه پسابهاي حاوي فنل توسط غشاء مايع توده اي
تعيين مقادير تجربي جذب تعادلي و سرعت جذب مس از محلول هاي آبي در سيستم ناپيوسته
اثر فاضلاب و پساب تصفيه شده آن بر هدايت الكتريكي زه آب خروجي از ستون خاك
اثر فاضلاب و پساب تصفيه شده بر ميزان عناصر سنگين زه آب خروجي از ستون خاك
تاثير استفاده از پسآب بر وزن مخصوص ظاهري و تخلخل خاك‏
بررسي جذب سطحي 2-كلرو فنل با استفاده از كربن فعال Aquasorb-101
تاثير استفاده از پسآب بر ضريب آبگريزي خاك‏
شرح فرآيند و محاسبات دستي تصفيه خانه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) جهت تعيين مقادير بهينه مواد شيميايي
بررسي اثر امواج مايكرويو به عنوان روشي نوين در تصفيه فاضلاب شهري
تثبيت سازي لجن فعال فاضلاب طي فرايند توليد ورمي كمپوست
بررسي مطالعات انجام شده در زمينه تصفيه پساب هاي محتوي فنول توسط روش هاي فنتون و فتوفنتون اكسيداسيون پيشرفته
بررسي روش هاي تصفيه پساب سيال برش كاري
بررسي رفتار چربي‌ها در پروسه تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهري
بكارگيري تركيب ازن و UV در تصفيه شيرابه كهنه در مراكز دفن
ملاحظات كيفي فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري فضاي سبز
بررسي اقتصادي بوزدايي بشكه هاي حاوي مواد بوداركننده با استفاده از ازن
Built Environment and Health: The Role of the Neighbourhood Walkability on Physical Activity in Metropolitan Tehran
پتانسيل سنجي توليد و ارزيابي ريسك آلاينده هاي آلي مقاوم (POPs) مطالعه موردي : كامبوج
استفاده از تكنولوژي ديواره واكنش دهنده نفوذپذير در تصفيه كروم شش ظرفيتي و نيترات از آب
ارزيابي شبكه هاي توزيع آب شهري با استفاده از معيارهاي اصلي طراحي هيدروليكي و GIS
بررسي نشت كربن آلي كل (TOC) از لوله‌هاي پلاستيكي
ارائه راهكار بهينه طراحي هاضم بي‌هوازي مزوفيل لجن مبتني بر نتايج تحقيقات و مطالعات موجود
بررسي تغييرات ناشي از افزودن نانو سيليس‌ها بر روي خواص بتن آسفالتي بازيافتي
مطالعه امكان استفاده از دو كفه اي crassostrea gigas به عنوان پايشگر زيستي فلزات سنگين دربندرامام خميني ره
ضرورت جايگزيني لامپهاي كم مصرف LED به جاي لامپ هاي مرسوم فرابنفش(UV) در صنعت تصفيه آب
بهينه سازي سبوس برنج با نانوذرات فلزي به منظور حذف فلز سرب
شاخص جاي پاي بوم شناختي، ابزاري براي مقايسه تاثير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بر پايداري نظام هاي زيستي كره زمين
شبيه سازي دو بعدي رژيم حرارتي مخزن سد شهيد رجايي
امكان سنجي استفاده از خازن هاي الكتروليتي ضايعاتي به عنوان ريزدانه در بتن
تكنولوژي هاي نوين بازيافت باتري هاي سرب/ اسيدي فرسوده؛ سازگار با محيط زيست
دكسترين سفيد، بازداشت كننده اي مناسب براي پيريت و امكان جايگزيني آن با سيانيد در فلوتاسيون تفريقي كانه ي سولفيد توده اي مس – روي تكنار
اهميت بررسي پرندگان در پايش محيط زيستي آلودگي با فلزات سنگين
آلاينده هاي زيست محيطي در صنايع خميروكاغذ
نقش آموزه هاي ديني در كاهش روند تخريب محيط زيست در استان گيلان
الزامات و ضرورت هاي مديريتي حفاظت از جنگلها در نواحي روستايي
توسعه هزاره سوم و تاثيرآن در توسعه پايدار گردشگري روستايي
گردشگري محيط زيست اقتصاد پنهان در سفره جوامع روستايي
كاربرد نانوفناوري در تصفيه آب و فاضلاب با تمركز بر TiO2
بررسي روش هاي برآورد جريان زيست محيطي
روش ها و تكنيك هاي مديريت آموزش محيط زيست
پديده جزيره حرارتي چالشي براي محيط زيست شهري و راه كارهايي براي كاهش اثرات آن
رزين هاي تعويض يوني و شيمي درماني آنها در نيروگاه رامين اهواز
بهبود عملكرد روغن كنترل و افزايش دوره كاركرد آن با استفاده از روش تصفيه رزيني
ارزشهاي ازياد رفته معماري پايدار ايراني درماندگاري محيط زيست
تاثيرات معماري شهر بر بهينه سازي مصرف انرژي در جهت پايداري محيط زيست
معماري و طراحي محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار
امكان سنجي كاربرد گونه هاي مختلف Trichoderma sp. جهت حذف فلزات سنگين از محيط هاي آبي
مروري بر كاربرد تكنولوژي غشاء مايع در جداسازي پالاديم
محيط زيست عامل موثر بر معماري پايدار
سيستم مديريت زيست محيطي كاربردي ترين ابزار در مديريت
بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي نگاهي راهبردي به عوامل و موانع موفقيت اجراي برنامه دولت سبز(مصرف بهينه انرژي در ادارات و نهادهاي دولتي)
كاربرد توابع Membership Function و Fuzzy overlayدر ArcGis به منظور جانمايي محل مناسب احداث واحدهاي تصفيه فاضلاب
ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) سد ابيورد درگز و سازه هاي وابسته
مكانيابي كارخانه آسفالت براي پروژه‌هاي راه‌سازي (مطالعه موردي كنارگذر همدان)
ارزيابي و تحليل چالش‌هاي محيط‌زيستي توسعه صنايع پتروشيمي‌در ايران از منظر برنامه‌ريزي محيط‌زيست
مكانيابي محل دفن بهداشتي زباله با استفاده از مدل فرايند شبكه اي تحليل (ANP)
كاربرد HSE (بهداشت،ايمني محيط‌ زيست) در تحليل ايمني كارگران ساختمان
مديريت مواد زائد خطرناك، از توليد تا دفن
توسعه پايدار و نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست
نقش و جايگاه مشاركت شهروندان در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار شهري از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
بررسي مسائل محيط زيستي و اقتصادي CO2EOR
بررسي همبستگي غلظت جيوه در بافت عضله ماهي كپور معمولي تالاب شادگان با متغيرهاي ريختي آن
توسعه اكوتوريسم پايدار در جوامع محلي با تاكيد بر حفظ محيط زيست
ارزيابي دانش و آگاهي زيست محيطي دانش آموزان مقاطع دبيرستان و پيش دانشگاهي شهر بهبهان
ارزيابي اثرات محيط‏زيستي در اثر عمليات بهره برداري در جنگل‏هاي كمتر دست‏خورده (مطالعه موردي: بخش گرازبن جنگل خيرود)
ارزيابي اثرات افت چوب و ارزش از دست رفته در اثر عمليات بهره‏برداري جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
ارزيابي اثرات محيط‏زيستي ماشين‏آلات بهره برداري بر خاك جنگل و رويش توده در اثر عمليات بهره برداري جنگل
بررسي اقتصادي بوزدايي بشكه هاي مواد بوداركننده با استفاده از ازن
ارائه الگوي مهندسي براي ارزيابي اثرات محيط‌زيستي (مطالعه موردي جاده كمربندي شرقي همدان)
توسعه‌ پايدار فرهنگ زيست محيطي از ديدگاه اسلام
ارزيابي توان اكولوژيكي شهر فريدون شهر
مروري بر كاربردهاي بيوتكنولوژي در محيط زيست
بررسي پتانسيل مقاومت به فلزات سنگين سرب و كادميوم در برخي سويه هاي باكتري
بررسي حذف فلزات سنگين توسط گياه سنبل آبي
بررسي عددي الگوي جريان در مجتمع هاي مسكوني با آرايش شطرنجي با استفاده از CFD
معرفي خطوط كلي براي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي عرصه رودخانه
مطالعه و بررسي كنوانسيون‌هاي موجود در زمينه ايجاد سيستم دريافت مواد زائد نفتي
كاربرد تقطير واكنشي و بررسي سينتيك آبگيري از اتانول توسط كاتاليست جامد اسيدي
تاثير ورمي كمپوست كود گاوي بر روي شاخص هاي رشد گياه ديفن باخيا آمونا
سازمان تجارت جهانيwto
بسته بندي مواد غذايي با استفاده از تركيبات زيست تخريب پذير: بهبود خواص لايه هاي نازك متشكل از گلوتن گندم
پتانسيل سنجي كاربرد مواد بازيافتي درتهيه آسفالت براي راه سازي با تكيه بر مسائل محيط زيستي
تاثيرات زيست محيطي احداث كارخانه كمپوست سازي درشهرستان نقده
شناسايي شاخص هاي تاثيرپذير زيست محيطي در طرح هاي برق آبي كوچك (مطالعه موردي نيروگاه برق آبي كوچك گول گول )
بهينه سازي مصرف سوخت وكاهش انتشارآلاينده ها با توليد همزمان برق و حرارت
ديدگاه‌ها و محدوديت‌هاي استفاده از كوره‌هاي سيمان به عنوان مقصدي براي ضايعات
ارزيابي اثرات بهداشتي ذرات محيطي ميدان امام شهرستان ساري با استفاده از دو شاخص استاندارد هواي پاك وaqi
ضرورت استفاده از انرژيهاي نو(پاك)درمحيط زيست
اخلاق زيست محيطي و توسعه پايدار
كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره در مكانيابي زيست محيطي نيروگاه هاي حرارتي (مطالعه موردي :نيروگاه حرارتي 500 مگاواتي آتي اهواز)
ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانجات كمپوست (مطالعه موردي: شهر بوشهر)
اثر كاربرد برخي فلزات سنگين در باززايي درون شيشه اي چمن برموداگرس
بررسي تاثير دما بر تعادل و تاثير غلظت فلز بر سينتيك جذب زيستي توريم توسط جلبك قهوه اي سيستوسيرا اينديكا
در آمدي بر اهداف و استراتژي هاي سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي
شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت استفاده از انرژي هاي پاك در ايران
بررسي فرايندهاي توليد هيدروژن كاتاليستي از زيست توده
بررسي تاثير غلظت جرمي سيليكا بر ميزان جذب كادميم توسط جاذب نانوفيبر كامپوزيتي PAN/SiO2
اسيدشويي سوپرهيترهاي بويلر واحد 1 نيروگاه رامين اهواز
نقش كيوي در حذف آلودگي هاي زيست محيطي و بررسي عوامل موثر بر آن (مطالعه منطقه اي كيوي در تنكابن )
ضرورت توجه به دانش بومي كشاورزي به عنوان دانش دوستدار محيط زيست
بررسي ويژگي هاي محل دفن پسماند شهري (مطالعه موردي شهرستان نقده)
ارزشيابي زيست محيطي مقايسه اي محل دفن پسماند: مطالعه موردي شهرستان اراك
حذف يون هاي كلسيم، منيزيم، كلر و بي كربنات از آب شور با استفاده از جاذب آلي اصلاح شده
قارچهاي ميكوريز و نقش آنها در احياء پوشش گياهي اكوسيستم هاي خشكي تخريب شده و بازسازي محيط زيست
تاثير يك نوع كود زيستي بر تغيير خصوصيات ارزش غذايي يك گونه يونجه يكساله و مقايسه آن با كود شيميايي فسفره در شرايط گلخانه اي
مديريت مراتع و ترسيب كربن در مناطق خشك و نيمه خشك
جمع آوري آب باران از پشت بام روشي مناسب براي تأمين منابع آبي در مناطق خشك
تأثيرگذاري علم نانو در پيشبرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و پايداري انرژي
اثر پيشرفتهاي نانو در فناوري اطلاعات و ارتباطات در پايداري زيست محيطي
بررسي رابطه علي بين متغيرهاي عمده كلان اقتصادي روي آلودگي محيط زيست در كشورهاي منتخب خاورميانه
بررسي تغييرات اقليم استان مازندران و اثرات آن بر منابع آب ( تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي)
بررسي اثرات آلودگيهاي زيست محيطي بر محيط زيست و زندگي انسان تاكيد بر آلودگي خاك
طراحي چندهدفي ساختارهاي عصبي-فازي (ANFIS) براي پيش بيني ميزان مصرف منعقد كننده در تصفيه آب
كاربرد روش تجزيه و تحليل نقاط شكست و آثار (EFMEA) در ارزيابي ريسك زيست محيطي (مطالعه موردي: برج خنك كننده يك پتروشيمي در جنوب ايران)
باغ مشاركتي راهي به سوي توسعه كشاورزي در شهر
بررسي گذران اوقات‌فراغت در پارك‌هاي شهري (نمونه موردي پارك طاق‌بستان غربي كرمانشاه)
تاثير كمي و كيفي سازند هاي زمين شناسي و محيطي ، بر روي كيفيت آبخوان دشت كهريز
بررسي تاثيرات روشنايي مصنوعي شهرها بر حيات وحش درون و اطراف شهر ها
نقش سازمان هاي غيردولتي در آموزش محيط زيست
مطالعه تفكيك از مبدأ و ميزان مشاركت مردمي شهر تبريز
تعيين پارامتر هاي سينتيكي واكنش انتقال آب – گاز بر روي كاتاليست CuO/ZnO/Al2O3
تعيين سطح فلز مس در بافت هاي مختلف گوسفند در شهرستان بيرجند
تعيين سطح فلز كروم در بافت هاي مختلف بزها در شهرستان بيرجند
اثر لجن فاضلاب در جذب و تجمع فلزات سنگين در گياهان ذرت ،لوبيا وريحان
مقايسه غلظت كادميوم در دندان هاي افراد سيگاري و غيرسيگاري
تعيين ميزان فلزات مس و روي در دندان و مقايسه غلظت آنها بين گروههاي مختلف افراد
بررسي و مقايسه شيوه هاي مديريت دفع تايرهاي فرسوده در ايران، ايالات متحده و اتحاديه اروپا(مطالعه مروري
بررسي تكنولوژي هاي تصفيه پساب و آب خاكستري و آناليز هزينه –اثربخشي اين فرآيند ها
ارزيابي اثرات زيست محيطي بر شبكه هاي آبياري_زهكشي
اندازه گيري شدت روشنايي شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي ميدان تجريش)
بررسي و مقايسه آلودگي نوري خيابان وليعصر و اوشان(منطقه 1 تهران) با استفاده از GIS
راهكارهاي كاهش اثرات سوء زهكشي بر محيط زيست
مروري بر دو نوع از انرژي هاي پاك در ايران؛ انرژي زمين گرمايي و انرژي باد در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي
ارزيابي مديريت ريسك اثرات زيست محيطي فرودگاه
تاثير درجه حرارت و شدت نور برميزان توليد بيوديزل از جلبك سبز Dunaliella salina
انتقال نانوذرات آهن صفرظرفيتي با پوشش پلي وينيل پيروليدون در محيط متخلخل اشباع
معرفيSpent Caustic توليدي از پالايشگاهها , و تاثيرات آن بر محيط زيست و ارائه كليات روش اكسيداسيون با هواي مرطوب بعنوان يك روش موثر در تصفيه آن
آلودگي ناشي از ميدان هاي الكترومغناطيسي و اثر آن بر پرندگان و حشرات
بررسي تحليلي و مكان يابي فضاي سبز شهري درايجاد محيط زيست سالم
اثر كودهاي دامي، شيميايي و لجن فاضلاب بر عملكرد كمي و كيفي گلرنگ (Carthamus thinctorius)
فن آوري نوينِ مديريت هوشمند ومهندسي محيط زيست
بررسي سميت نانوذرات بر سطح اول زنجيره غذايي (توليد كنندگان)
مروري بر كاربردهاي بيوتكنولوژي در محيط زيست
استراتژي پايان عمر ساختمان هاي صنعتي با رويكرد توسعه پايدار
نقش آموزش زنان روستايي در حفاظت از محيط زيست
ارزيابي ريسك سلامت نيروي كار در مواجهه با بنزن، متيل اتيل كتون و تولوئن مطالعه موردي: اتاق رنگ در صنعت
شكوفايي هاي جلبكي مضر رخ داده در مناطق آبي مختلف دنيا و متدولوژي هاي مختلف برخورد با آنها
حذف روغن سوخته و تبديل آن به بايوديزل براساس شبيه سازي فرآيند استري فوق بحراني
بررسي پيرامون بازيافت مواد زائد جامد و نقش فرهنگ سازي و مشاركت مردمي در برنامه هاي بازيافت
مديريت زنجيره تأمين سبز: ضرورت يا انتخاب
نقش سيستم هاي خورشيدي در كاهش مصرف انرژي ساختمان (تحليلي بر روشهاي استفاده از انرژيهاي پاك)
بررسي كاربردهاي نانوذرات مهندسي در تصفيه و پاكسازي آلاينده ها
توليد بيوديزل با استفاده از مخمرهاي بومي اولئوژنز
بررسي كارايي فرآيند /S2O82- UV با استفاده از لامپ هاي كم مصرف LED در حذف مواد آلي رنگزا از آب هاي آلوده شده
بررسي كارايي فرآيند اكسايش پيشرفته: پرسولفات فعال شده ي حرارتي در حذف ماده رنگزاي آنتراكينوني آبي اسيدي 25 درمقادير بسيار كم از آب آلوده شده
حسگر شيميايي فلوئورسانس براي يون‌هاي جيوه(II) براساس تركيب كاليكس
مقايسه تطبيقي جاي پاي اكولوژيكي محلات شهري تهران (نمونه موردي محله الهيه و محله نازي آباد)
حسگر نوري فلوئورسانس براي يون‌هاي مس(II) براساس 6-برمو-3-(2-متيل-2و3- دي هيدروبنزوتيازول-2-ايل)2H- –كرومن-2-اون
نقش انرژي هاي باد و خورشيد در گستره ي انرژي هاي طبيعي (تحليل جايگاه آنها در سطح ملي و جهاني)
بررسي تغييرات غلظت برخي عناصر سنگين در منطقه معدني
مطالعه تعادلي حذف يون هاي مس و كادميم از محلول هاي آبي بوسيله بنتونيت طبيعي ايران
بررسي راهكارهاي دستيابي به معماري پايدار در موزه‌هاي معاصر ايران
بررسي نحوه استفاده از انرژي‌ هاي تجديد پذير در ساختمان
اثرات محلول نگهدارنده (سالم) بر افزودن عمردر گل شاخه بريده رز رقم Dolce Vita
بررسي حضور فلزات سنگين در محصولات زراعي (صيفي و سبزيجات) پرورشي حومه شهر تبريز
شناسايي پرندگان پارك جنگلي شهيد كوهناني كوهدشت
ضرورت آموزش و پايش عملكرد كاركنان بيمارستان ها در ارتباط با مديريت صحيح پسماندهاي بيمارستاني
تعيين همبستگي ميان نگرش زيست محيطي و سابقه آموزشي معلمان مقطع ابتدايي شهر اهواز
تاثير كاربرد كودهاي شيميايي و آلي روي جزء بندي سرب
جوانه زني و ماندگاري Vicia ervilia در غلظت هاي مختلف نفت خام و حذف اين آلاينده از خاك
بررسي، تحليل و سرانه پيشنهادي فضاي سبز شهري در منطقه يك شهري ايذه ، تا سال 1400 شمسي
بررسي توليد انرژي از فضولات مرغداريهاي گوشتي (مطالعه موردي استان خوزستان)
بررسي فني و اقتصادي و شبيه سازي فرآيند شيرين سازي بيوگاز
برهم كنش قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار و باكتري هاي PGPR نسبت به جذب كادميوم در گياه گوجه فرنگي Lycopersicumesculentum))
برهم كنش قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار و باكتري هاي PGPRنسبت به جذب سرب در گياه گوجه فرنگي Lycopersicumesculentum
روش شناسي كاربردزيست آزموني باجريان مداوم و استفاده از دافنيامگنا در تعيين سميت آلاينده ها
نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان نسبت به مسائل زيست محيطي
تأثير كمپوست زباله شهري بر توزيع شكلهاي معدني فسفر در برخي خاكهاي آهكي استان تهران
بررسي حذف قرمزاسيدي 14 طي فرآيند هاي اكسايش پيشرفته در حضور نانو ذرات اكسيد آهن و هيدروكسي آپاتايت
برنامه ريزي شهري با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در شهرها
ارايه راهكارهاي مديريتي جهت حفاظت تالاب انزلي با استفاده از تحليل SWOT
ارزيابي اثرات محيط زيستي فاز چهارم شهرك صنعتي بيرجند
تهيه نقشه كاربري اراضي با استفاده ازداده هاي گوگل ارث ( مطالعه موردي : كرج)
تكنولوژي استفاده از انرژي خورشيد در ساختمان
بررسي آثار محيط زيستي معادن ايران
تحليل قابليت‌هاي خاك و زمين به جهت مديريت انرژي و حفظ محيط زيست در معماري بومي ايران
حذف گازوئيل از آب توسط برج جذب، با يك نمونه خاك جاذب طبيعي
اثرات زيست محيطي سد هاي بزرگ بررسي موردي سد شهيد رجايي
تحليلي بر توزيع فضايي – مكاني كاربري فضاي سبز در شهر ايذه و ارائه شيوه اي نوين
بررسي اثرات محيط زيستي سد منجيل درهنگام عمليات رسوب زدايي و تخليه رسوبات به رودخانه سفيدرود
فضاي سبز و تاثير آن در توسعه شهري پايدار (نمونه موردي : شهرستان خلخال)
Using of Landscape Metrics in Environmental Planning
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درتهيه نقشه پهنه بندي آسيب پذيري در مقابل آلودگي به روش DRASTIC (منطقه مورد مطالعه: آبخوان دشت گلفرج جلفا)
بهينه سازي انرژي فرايند توليد ايزو پروپيل بنزن
ارزيابي ريسك هاي زيست محيطي تأسيسات ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي به روش FMEA
استخراج و پيش تغليظ نقره به عنوان آلاينده در نمونه هاي محيطي به روش استخراج نقطه ابري
ارائه يك روش اتوماتيك سينتيكي-اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA) براي اندازه گيري آسكوربيك اسيد
اندازه گيري تيواوره بر اساس زمان القايي به روش اسپكتروفتومتري- تزريق در جريان پيوسته در نمونه هاي محيطي
Evaluation of the Eriobotrya japonica leaf powder for the biosorption of mercury from aqueous system
اصلاح خاك هاي آهكي آلوده به سرب با استفاده ازEDTA و سورفكتانت آنيوني
اهميت بازيافت سرب و كنترل آلاينده هاي خروجي
ارائه روشي با هدف بازيافت انرژي در فرايند توليد اتيل بنزن
ارزيابي استفاده از بيوگاز در آبادي هاي اطراف منطقه حفاظت شده لشكردر در جهت دستيابي به توسعه پايدار
بررسي اثرات زيست محيطي تغيير كاربري اراضي شهرستان بهبهان با استفاده از عكس هوايي
بررسي ميزان آگاهي مردم در بازديد نمايشگاه محيط زيست و تأثيرات فرهنگي نمايشگاه بر مردم
پهنه بندي آلودگي آبهاي سطحي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: رودخانه حبله رود )
بررسي عوامل مزاحم برروي جذب pb+2 توسط فيلم نازك نانوكامپوزيت Cu-Tio2/Chitosan بر روي بستر پلي كربنات
ارزيابي زمين آماري توزيع مكاني غلظت روي خاك سطحي در منطقه صنعتي شهرك تخصصي روي، زنجان
ارزيابي زمين آماري توزيع مكاني غلظت كادميم خاك سطحي در منطقه صنعتي شهرك تخصصي روي، زنجان
گازهاي مخرب لايه ازن و چگونگي ايجاد حفره ازن قطب جنوب
معرفي و مقايسه مدل هاي LARS-WG و SDSM به منظور ريز مقياس سازي پارامترهاي زيست محيطي در مطالعات تغيير اقليم
بررسي تاثيرفلزسنگين نيكل بر ميزان اسانس موجود در برگ گياه داروييArtemisia teschriviana درميانكاله بهشهر
فناوري نانو و كاربرد آن در تصفيه آب و پساب
معرفي اثرات محيط زيستي ناشي از زهاب اسيدي معادن زغال سنگ و راهكارهاي كنترل آن
روش هاي افزايش راندمان مصرف كودهاي فسفات جهت كاهش آلودگي زيست محيطي
جداسازي و شناساييPSM روشي براي كاهش آلودگي زيست محيطي ناشي از كودهاي فسفات
مطالعه و بررسي آزمايشگاهي ذخيره سازي گاز دي اكسيد كربن در سازندهاي زمين شناسي
بررسي خصوصيات كمي جوامع جنگلي بلوط ايراني (مطالعه موردي: تنگه سولك-كهگيلويه و بوير احمد
ارزيابي شرايط رويشگاهي گونه درختي زربين (Cupressus sempervirens. L. var. horizontalis) در زاگرس (مطالعه موردي: تنگ سولك–كهگيلويه و بوير احمد
تأثير سطوح مختلف كاربرد كود گاوي و مرغي بر غلظت كادميم در دانه گندم
ارزشيابي استقرار شهرك صنعتي شكوهيه قم بر اساس ضوابط زيست محيطي
ارزيابي تاثيرات زيست محيطي (EIA) پروژه هاي معدني در مرحله امكان سنجي
كشاورزي ارگانيك: بررسي اهميت نقش آموزش زيست محيطي همگام با دانش بومي كشاورزان
نقش واهميت محيط زيست واكولوژي دركشاورزي پايدار
كاربرد بيوتكنولوژي دراندازه گيري تنش هاي محيطي مطالعه موردي: تنش شوري – مطالعه موردي Albizzia lebbeck , Al. Julibrissin
بررسي پارامتر هاي موثر در هيدروليز آنزيمي باگاس نيشكر براي توليد اتانول زيستي
تعيين محدوده تحت تاثير الگوي رفتار گونه ول حفار افغاني از اجراي پروژه جاده كلور-درام استان اردبيل
تعيين ارتفاع خورشيد در نقاط مختلف ايران و مكانيابي براي استفاده انرژي خورشيدي در سلولهاي خورشيدي
استفاده از تحليل SWOT براي بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم اكوكمپ متين آباد
پايش زيست محيطي شهري و شبيه سازي با استفاده از مدل ECOSIM
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري منطقه حفاظت شده خانگرمز دراستان همدان بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل (TCI)
ارزيابي اقليم گردشگري تالاب بين المللي گاوخوني در استان اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ((GIS وشاخص بيوكليماتيك ترجونگ
تحليلي بر توزيع فضاي سبز منطقه دو شهر ايذه
ارزيابي وامكان سنجي توانمندي هاي گردشگري منطقه حفاظت شده آلمابلاغ با استفاده از مدلSWOT
بررسي اختصاصي فلاش تانكها در بهره وري آب در ساختمان سبز،دومين نقطه كليدي از گواهينامه LEED
نگاهي ويژه به معضلات محيط زيستي ومشكلات نانو ذرات
جايگاه اكولوژي سيماي سرزمين در حفاظت از تنوع زيستي حوزه آبخيز درياچه سد دز و فرهنگ‎سازي حفاظت از محيط‎زيست آن
ارزيابي توان حفاظت محدوده درياچه سد ‎دز و نهادينه سازي فرهنگ حفاظت از محيط زيست آن
به‌كارگيري مديريت دانش محيط‌زيستي با تلفيق مديريت دانش و مديريت محيط‌زيست
طراحي سيستم تركيبي پنل خورشيدي-توربين بادي-سيستم هيدروژني مطالعه موردي: اليگودرز
بررسي اقتصادي تأمين برق مصرفي خانگي توسط انرژي باد و مقايسه با هزينه شبكه برق
بررسي جنبه هاي مديريت،دفع و بازيافت ضايعات و انرژي درصنايع لبني
بررسي تراكم و پراكنش پرندگان آبزي بخش جنوبي تالاب شادگان (خور گوبان)
Optimization of hexavalent Chromium adsorption on treated-MWCNTs using response surface methodology
بررسي و ارزيابي باقيمانده آفت كش هاي ديازينون و كلرپريفوس در دو گونه غالب ماهيان رودخانه قزل اوزن استان زنجان
مقايسه تكنيك هاي سنجش از دور و سامانه ها ي اطلاعات جغرافيايي درتخمين غلظت رسوبات معلق آب هاي سطحي
تحليل ابرطيفي ها در پايش ريزش هاي نفتي
زمين شناسي زيست محيطي ،رخساره هيدروژئوشيميايي آب هاي سطحي منطقه سه هزار شهرستان تنكابن(استان مازندران
بررسي جنبه هاي اجتماعي فرهنگي تفكيك زباله هاي شهري شهرداري منطقه 7
بررسي پتانسيل ميكروبي زيست پالايش محيط هاي آلوده به گازوئيل درمناطق سردسير(مطالعه موردي شهر همدان
اكوموزه‌ها، راهكار مديريتي پايدار براي حفاظت بافت تاريخي و ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي
تأثير ارتفاع نقطه رهايش مواد بر پيامد حوادث فرآيندي
ارزيابي و مديريت مخاطرات زيست محيطي كارخانه نمك زدايي قلعه نار
ضرورت ارزيابي زيست محيطي راه در راستاي تعيين ظرفيت زيست محيطي آن ) راه)
بررسي كاربردي عملكرد سامانه الكترودياليز
طرح مديريت تالابهاي 11 گانه پلدختر با رويكرد مديريت زيست بومها
ارائه برنامه مديريت محيط زيست گردشگري پارك جنگلي سي سنگان به كمك روش هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM)
بررسي تاثيرتغييرات دور و زمان كاركرد بر ميزان هيدروكربن هاي توليدي از موتور ديزل
بررسي مخاطرات محيط زيستي گونه هاي دريايي سمي ، گزنده و مهاجم
ارزيابي اثرات زيست محيطي تصفيه خانه ها براي گذار به اقتصاد سبز
كاربرد فناوري سانتريفيوژ براي جداسازي ريزجلبك در فرايند توليد بيوديزل
تخريب سه رنگ آزو با استفاده از نانوفتوكاتاليست تيتانيوم دي اكسيد چندجزئي تحت تابش نور مرئي
بررسي سه عامل دور،زمان و بار و مقايسه دو حالت تحت بار و درجا در توليد اكسيدهاي نيتروژن NOX از يك موتور ديزل
اثر برخي از عوامل محيطي در كاهش نيترات با استفاده از زئوليت اصلاح شده
نقش سازمانهاي مختلف درفرهنگ سازي محيط زيست از ديدگاه دانشجويان محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
GDP نسبت به حامل هاي انرژي و CO2 تخمين كشش گاز كشورهاي دنيا با رويكرد Panel Data
مروري بر روش‌هاي كشت ميكروجلبك به منظور توليد بيوديزل
ارزيابي مخاطرات محيط زيستي لكه هاي نفتي بر روي حيات دريايي وانساني
امكان سنجي بازيافت انرژي در سامانه هاي آب شيرين كن با استفاده از الكترودياليز معكوس(RED)
سيستم هاي اتوماتيك تشخيص ريزش‌هاي نفتي از طريق تصاوير SAR
مطالعه و ارزيابي ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا در فرودگاه هاي كشور
بيومس: انرژي پاك با رويكرد حفظ محيط زيست
آنتي بيوتيكها در محيط زيست
استراتژي مديريت مواد زائد الكترونيكي در كشور
ايران و ايرانيان در اديان مختلف و اخلاق و آموزش زيست محيطي
انتقال واندازه گيري يون هاي فلزي سنگين توسط ليگاند دي(۲- ايمينو سيكلوپنتيليدن مر كپتو متيل) دي سولفيد (DICMD) از طريق غشاي مايع در نمونه هاي آبي
بررسي استفاده از تكنولوژي هاي گياه پالايي، PRBs و تصفيه حرارتي براي پاكسازي MTBE از خاك و آب زيرزميني
مطالعه ترموديناميكي وسنتيكي جاذب گياهي برگ كنار در جذب فلزات سنگين كبالت و نيكل از محلول هاي آبي
برسي تأثير آلودگي سرب بر برخي از صفات رويشي و ميزان كلروفيل در گياه ذرت
تحليلي بر علل تغيير ميزان اكسيدهاي كربن توليدي از موتور ديزل در اثر تغييرات دور و زمان كاركرد
تأثير كاربرد ميكوريزا و كلات EDAT، بر برخي از صفات رويشي گياه ذرت در سطوح مختلف آلودگي سرب
تعيين ارزش اقتصادي تفرج گسترده منطقه حفاظت شده آقداغ شهرستان خلخال با روش كلاوسون
شكوفايي جلبكي (كشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن
بررسي عوامل موثر بر محتواي ليپيد ريزجلبك در فرايند توليد بيوديزل
تاثيراستفاده از بام سبز بر بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
بررسي و مديريت آلودگي هاي زيست محيطي بلند مدت ناشي از سدهاي باطله
بررسي اثرات زيست محيطي طرح سهميه بندي سوخت
بررسي اثرات بيوگاز درحفاظت محيط زيست خراسان شمالي
كشاورزي پايدار متضمن كاهش مصرف نهاده هاي شيميايي، كاهش آلودگي آب و خاك و نيل به سلامت اگرواكوسيستم ها
كاهش مصرف سوخت در خودروي پرايد با انتخاب استراتژي كنترل هيبريدي
صحت سنجي مدل DRAINMOD جهت بررسي عملكرد سيستم زهكشي در اراضي شور و قلياي هراز بوشهر
ارزيابي ريسك صداي ناشي از توربوكمپرسورهاي تقويت فشار گازمطالعه موردي:منطقه 8 عمليات انتقال گاز
بررسي مشكلات و محدوديت هاي CO2EOR
تحليل روش هاي برآورد ردپاي اكولوژيكي در مقياس شهري
مديريت و ارزيابي ريسك بهداشتي و محيط زيستي پسماندهاي بيمارستاني شهر بندر عباس به روش FMEA
ارزيابي زيست محيطي شيرين سازي آب درياي خزربر اكوسيستم آن
بررسي اولويت هاي زيست محيطي در مراكز دانشگاهي به روش AHP (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن)
مطالعه ميزان تغييرات گازهاي دي اكسيد گوگرد و اكسيد نيتروژن در سال 1389 در شهر تهران
سياستهاي محيط زيستي تغيير سوخت ، مطالعه مقدماتي: تجربه يك دهه در كره جنوبي
تحليل فرصتها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف طرح گردشگري مجتمع آسمانه درياي خزر از روش ماتريس SWOT
A study on the functional role of corridor for forest ecological restoration in landscape scale
بررسي عملكرد بهره‌وري انرژي در ساختمان با رويكرد استفاده از مواد زيستي: مطالعه موردي بررسي عايق صفحه‌اي فيبر كنف
تحليل هواشناختي ايجاد گرد و غبار ناشي از سامانه چرخندي بر روي عراق و ايران
كمي سازي و مقايسه اثرات بهداشتي PM10 موجود در هواي شهرهاي اهوازو كرمانشاه با استفاده از مدل AIR Q
حذف آلاينده هاي هوا با بيوديزل توليد شده از روغن سويا به روش ترانس استريفيكاسيون
بررسي جذب گاز CO2 برروي كربن فعال بدون عامل و عامل دار اسيدي
بررسي غلظت فلزات سنگين سرب، كروم و كادميوم موجود در هواي دو منطقه بالا باد و پايين باد شهر مشهد
بررسي اثرات مديريت ترافيك بر آلودگي هوا و آلودگي صوتي
توليد عايق هاي صوتي با استفاده از نانوالياف پلي اكريلونيتريل و پلي يورتان
بررسي و تحليل نقش صنايع فولاد در انتشار آلاينده هاي هوا در استان يزد و ارائه راهكارهاي مديريت زيست محيطي
مطالعه ميزان صدا درمناطق مسكوني و تجاري شهر دزفول
Degree of NOx Reduction in a Gas-fired Cylindrical Furnace via Air Staging
دستاوردهاي جديد به منظور كاهش انتشارCO2 در صنايع سيمان
مطالعه تراز نويز منتشر شده توسط چمن‏زن موتوري
مقايسه ميزان آلودگي صوتي در نواحي مركزي شهر اصفهان (مطالعه موردي مناطق10و3و1 شهرداري اصفهان)
بررسي اثرات آلودگي صوتي بر سيستم شنوايي كارگران شاغل در واحدهاي بهره برداري شركت پتروشيمي
شناخت و بررسي آسيب هاي آلودگي صوتي در صنايع و روش هاي كنترل و كاهش آن
برآورد ميزان جذب Co2 اتمسفر توسط جنگل‌كاري اطراف كارخانه فولاد مباركه
مدل سازي فرآيند بيوفيلتراسيون هواي آلوده با استفاده از روش حجم محدود
برآورد توزيع آلاينده هاي هواي منتشره ازشركت پتروشيمي اصفهان برشهرستانهاي اطراف
بررسي آلودگي صوتي در يكي از واحدهاي صنعت نفت
بررسي عددي راهكار كاهش ميزان سطح تراز نويز در ايستگاههاي تقليل فشارگاز درون شهري
استفاده از ديوارهاي كاهش آلودگي صوتي در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار شهري
تعيين وضعيت كيفي هواي شهر شيراز در سال 1390بر مبناي شاخص كيفيت هوا
ژئوانفورماتيك به عنوان چارچوب مدل سازي محيط زيستي براي مديريت و كنترل آلودگي هواي شهري
كنترل و انتشار گازهاي مخرب لايه اوزن با تأكيد بر CFC‌ها
خطرات ناشي از تجمع گاز رادون و راههاي جلوگيري و كاهش آن در ساختمان ها
نقش و بررسي كمربند سبز شهري در كاهش آلودگي هوا
علل وقوع پديده گرد و غبار و تأثيرات منفي آن بر شهرستان اهواز
بانكداري الكترونيك كليدي براي كاهش ترددهاي شهري و آلودگي هوا
بررسي استفاده از بيوفيلترها در تصفيه و كنترل آلاينده هاي گازي خروجي از دودكش صنايع(مطالعه مروري
كاهش گازهاي آلاينده وذرات خروجي ازاگزوز خودرو توسط فن آوري زمان بندي متغير سوپاپ
مقايسه دو روش جذب گاز SO2 با آب و مايع يوني [Bmim][BF4]
مصالح ساختماني نوآورانه – كاهش آلودگي هوا به وسيله TioCem
كاهش انتشار دي‌اكسيد‌كربن در صنعت سيمان
بررسي برخي خصوصيات ذرات گردوغبار ترسيبي دراطراف تالاب هورالعظيم
پايش آلودگي به سرب در انسان با استفاده از نشانگرهاي زيستي (مطالعه موردي استان‌هاي شمال غرب كشور
ميزان فرونشست اتمسفري در نقاط مختلف شهر كرمان
مدل سازي رياضي جذب سطحي تركيبات آلي فرار (VOCs) در بستر ثابت كربن فعال
تاثيرات ريزگردها برآلودگي محيط زيست شهري درمنطقه سيستان
كنترل آلودگي هوا در صنعت ايزوگام
كمي سازي و بررسي اثرات بهداشتي آلاينده ي O3 موجود درلايه ي تروپوسفر شهر اهواز با استفاده از مدل AIR Q
مطالعه تغييرات ازون جوي در شهر اصفهان و اثرات زيست‌محيطي آن
مطالعه تجربي آلودگي صوتي ايستگاههاي تقليل فشار گاز شهري
بررسي اهميت ارزيابي زيست محيطي راه با محوريت آلودگي هواي ناشي از تردد خودرو
كاربرد ريزجلبك ها در كاهش سطح CO2 جو
آلاينده هاي گازي در صنعت
فلرومحاسبه آلاينده هاي خروجي ازفلر
تاثيرات اجراي هدفمندي يارانه‌ها بر آلاينده‌هاي هوا (مطالعه موردي شهر اهواز)
اندازه گيري امواج الكترو مغناطيس در برخي از پاركهاي تهران
اندازه گيري آلودگي صوتي درمجاورت مناطق مسكوني چند بزرگراه تهران و تاثير عايق هاي صوتي در كاهش آلودگي صوتي در دو بزرگراه
تعيين توزيع مكاني سرب در اراضي زراعي حوزه زير سد البرز
عملكرد صافي هاي سه لايه اي وحوض هاي ته نشين كننده مجهز به سيستم لاملا در كنترل بحران ناشي از بارندگي شديد در تصفيه خانه آب اصفهان
پايش كيفيت آب با استفاده از تلفيق سيستم مانيتورينگ و شبكه حس گر، مطالعه مقدماتي: چهار رودخانه بزرگ در كره جنوبي
امكان سنجي استفاده از آب دريا به عنوان منعقد كننده طبيعي براي حذف آرسنيك از آب شرب
بررسي عملكرد منعقد كننده كلروفريك بر حذف آرسنيك از آب شرب
اجراي سيستم مديريت محيط زيستي در حوضه آبخيز مطالعه مقدماتي: چهار رودخانه بزرگ در كره جنوبي
اثر تراكم همگن زباله هاي جامد شهري در ظرفيت نهايي مراكز دفن و پايداري آنها در دراز مدت
ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه زباله سوز اردبيل
مطالعه باكتري‌هاي شاخص آلودگي در خاك و ذرت علوفه‌اي آبياري شده با پساب شهري
بررسي اثرات ميدان مغناطيسي بر هدايت الكتريكي، اسيديته و حركت املاح در خاك
بررسي سيستم تصفيه پسابهاي صنعتي ؛مطالعه موردي يك پالايشگاه گازي
مروري بر نحوه ايجاد سيستم مديريت جامع براي تاسيسات شبكه جمع آوري فاضلاب و طرح ساخت، انتقال، اجاره (BTL) براي انتقال فاضلاب در كره جنوبي
بررسي قابليت آبگيري بيوجامدات زيستي مازاد حاصل از تصفيه فاضلاب شهري با استفاده از انتشار امواج مافوق صوت
اندازه گيري آنلاين و غوطه ور كدورت (Turbidity ) و اكسيژن خواهي (COD) در فاضلاب با استفاده از روش طيف سنجي (UV/VIS)
روشهاي پاكسازي آلودگيهاي نفتي به منظور كاهش آلودگي هاي محيط زيستي
كاهش ميزان فلرينگ به منظور جلو گيري از آلودگي محيط زيست : مطالعه مورد ي يك پالايشگاه گازي
بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث و بهره‌برداري كارخانه پتروشيمي ابن سينا همدان
مديريت و ارزيابي ريسك زيست محيطي كارخانه پتروشيمي ابن سينا همدان
توسعه تكنولوژيهاي محيط زيستي ، مطالعه مقدماتي: تجربه يك دهه در كره جنوبي
فرآيند الكترو بيم
مديريت و ارزيابي ريسك زيست محيطي خط لوله اتيلن تبريز- مياندوآب
مديريت و ارزيابي ريسك زيست محيطي خط لوله اتيلن قطعه سنندج- همدان
مقايسه و رتبه بندي روشهاي متداول در مانيتورينگ اكسيدهاي نيتروژن در هوا با استفاده از نرم افزارExpert Choices
مدل پويايي سيستم در مديريت درازمدت آب شهري تبريز
بررسي روش هاي آناليز حساسيت پارامتري مدل انتشار اتمسفري PHAST براي مواد سمي
بررسي اثر رطوبت و پايداري جوي بر روي انتشار مواد و آناليز پيامد حوادث فرآيندي
ارزيابي و مديريت مخاطرات زيست محيطي كارخانه نمك زدايي قلعه نار
بررسي اثرات زيست محيطي سد كوران بوزان
بررسي نحوه مديريت پسماندهاي خطرناك خانگي و چگونگي بازيافت در كلان شهرها و پيشنهاد راهكارهاي اجرايي
اثرات قارچ ميكوريز آربوسكولار بر غلظت فسفر شبدر برسيم در يك خاك آلوده به روي
بررسي غلظت مواد شوينده و اثرات آن بر تراكم و تنوع فيتوپلانكتونها در مصب رودخانه ها (تجن، سرخرود و بابلرود) در استان مازندران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید