اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی

اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی روز سه شنبه، ۲۸ شهریور، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در محل دانشگاه برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۷ شهریور ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: