سومین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق و کامپیوتر روز پنجشنبه، ۲۳ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در شهر مبارکه- محل دانشگاه برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: