اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن روز سه شنبه، ۱ اسفند، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۲ اسفند، ۱۴۰۲ توسط انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار می شود.

از علاقه مندان به حوزه معادن دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: