بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران روز چهارشنبه، ۱ شهریور، ۱۴۰۲ لغایت جمعه، ۳ شهریور، ۱۴۰۲ توسط انجمن شیمی ایران, دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۲۵ تیر ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: