نخستین همایش فناوری های نوین زیستی

نخستین همایش فناوری های نوین زیستی روز سه شنبه، ۷ شهریور، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۸ شهریور، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱ مرداد با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: