سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی علوم کواترنری- انجمن کواترنری ایران

سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی علوم کواترنری- انجمن کواترنری ایران روز دوشنبه، ۹ بهمن، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۱۲ بهمن، ۱۴۰۲ توسط کواترنری ایران در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۰ آبان ماه با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: