سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی روز شنبه، ۱۱ شهریور، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: