اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی

اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی روز چهارشنبه، ۱۸ مرداد، ۱۴۰۲ توسط مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۵ مرداد ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: