سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم روز دوشنبه، ۳۰ مرداد، ۱۴۰۲ لغایت سه شنبه، ۳۱ مرداد، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه برگزار می شود.

از تمامی دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: