بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران

بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران روز چهارشنبه، ۱۷ آبان، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۱۸ آبان، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه مراغه و انجمن هیدرولیک ایران در شهر مراغه برگزار می شود

از تمامی دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه هیدرولیک دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در ۲۲ دومین دوره کنفرانس حداکثر تا تاریخ ۲۸ شهریور ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: