اولین همایش ملی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت

اولین همایش ملی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت روز دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۴۰۲ توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در شهر قوچان برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ با توجه به محورهای ان اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: