اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی روز جمعه، ۳۱ شهریور، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۲۶ فروردین ماه اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: