اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش

اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش روز جمعه، ۳۱ شهریور، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: