دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز سه شنبه، ۷ آذر، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۹ آذر، ۱۴۰۲ توسط انجمن آب و فاضلاب و دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۵ مهر ماه با توجه به محورهای اصلی و فرعی همایش جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: