دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست

دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست روز جمعه، ۲۶ خرداد، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی در شهر سیدنی-استرالیا برگزار می شود

از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: