دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی روز یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت، ۱۴۰۲ لغایت دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت، ۱۴۰۲ توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: