اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل, مرکز علمی تقدیس در شهر بابل برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: