اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی

اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی روز سه شنبه، ۹ خرداد، ۱۴۰۲ لغایت چهارشنبه، ۱۰ خرداد، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, با همکاری معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر کرج برگزار می شود

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: