اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه روز پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل در شهر بابل برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر ۱۴ اردیبهشت ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند.

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: