سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲

سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲ روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود و دریافت شرایط و نحوه شرکت در کنفرانس با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: